Svar frá Heimaey

Sæl og kærar þakkir fyrir bréfið, heimsóknina og gott spjall.
Fyrir Heimaey er nýstofnað bæjarmálafélag og höfum því ekki enn fullmótað okkur stefnu í þessum málaflokki. Okkur er þó umhugað um velferð dýra, bæði gæludýra sem og þeirra sem lifa villt og á vergangi ásamt því að viljum að meðferð á þeim sé mannúðleg.

Við teljum það góða starf sem þið eruð að vinna að varðandi vergangsdýr sé mikilvægt fyrir bæinn okkar og að leitast verði eftir því að styðja við ykkur eftir fremsta megni þannig að starfið geti orðið markvissara. Jafnframt þyrfti að finna lausn á húsnæðismálum fyrir ykkur.
Við teljum að koma þurfi þessum málum í ákveðin farveg m.a. með því að endurskoða lög og reglur um hunda- og kattahald í Vestmannaeyjum. Það yrði framfaraskref fyrir bæinn okkar ef gerður yrði samningur við félagssamtök eins og Villiketti líkt og önnur sveitafélög hafa verið að gera

Ég tel brýnt að í bæjarfélaginu okkar sé starfsmaður sem sinnir dýraeftirliti, að það sé athvarf fyrir týnd dýr og að hugað sé að útivistasvæðinu okkar þar sem geta gengið laus. Við teljum það skyldu allra að tilkynna það til yfirvalda ef fólk verður vart við illa meðferð á dýrum. Dýraeigendum þarf að sýna aðhald og tryggja að þeir sinni skyldum sínum í dýrahaldi.

Við hjá X-H vonum svo sannarlega að við munum eiga í góðum samskiptum við ykkur að loknum kosningum.
Kær kveðja
Fyrir Heimaey, Guðný Halldórsdóttir

Svar Sjálfstæðisflokkur Fljótsdalshérðas

Sæl

Takk fyrir fyrirspurnina.

Við höfum kynnt okkur niðurstöður við notkun Fanga-Gelda-Skila aðferðarinnar í Noregi t.d. og finnst þetta mjög áhugaverð lausn á vandamáli sem að við metum sem tvíþætt þar sem að fjölgun villikatta er bæði dýravelferðarmál sem og vandamál íbúa sem að búa við ónæði vegna mikils fjölda katta. Við hefðum mikinn áhuga á að ræða við forsvarsmenn ykkar samtaka um hvort að hægt væri að finna samstarfsflöt þar sem að við teljum það mikinn kost að fólk sem að hefur brennandi áhuga á velferð kattanna vinni einmitt í því að bæta hag þeirra.

Almennt varðandi dýravelferð í sveitarfélaginu höfum við sérstaklega rætt okkar á milli velferð villtra dýra og mótun verklagsreglna ef villt dýr finnast slösuð eða veik enda er það á ábyrgð sveitarfélagsins að bregðast við með skjótum hætti og ýmist koma til bjargar eða sjá til mannúðlegrar aflífunar ef þess þarf. Varðandi vergangsketti mundum við gjarnan vilja vera í samstarfi við félagasamtök eins og Villiketti eða Dýrahjálp og reyna að finna þeim sem að möguleiki er að bjarga góð heimili.

Við viljum að vel sé farið með dýr í okkar sveitarfélagi og höfum kynnt okkur aðbúnaðarreglugerðir þær sem að eiga sér stoð í Dýravelferðarlögum og höfum haft þær reglugerðir til viðmiðunar við mótun samþykkta um gæludýrahald. Við höfum verið í mjög góðu samstarfi við heilbrigðiseftirlitið varðandi hunda- og kattahald á Fljótsdalshéraði og við stefnum á að opna útivistarsvæði fyrir hunda í lausagöngu með eigendum sínum á þessu kjörtímabili en það hefur sárlega vantað.

Við vonum að við höfum náð að svara ykkar helstu spurningum og hlökkum til að eiga með ykkur fund á komandi kjörtímabili.

Svar Sjálfstæðisflokkurinn Vestmannaeyjum

Sæl verið þið og takk fyrir gott spjall og kynningu á félaginu.

Við í framboðinu erum sammála um að það er þarft og gott starf sem þið vinnið. Við höfum ekki formlega dýraverndunarstefnu, en förum að lögum og bæjarmálasamþykktum sem varða velferð dýra. Við höfum áhuga á að skoða betur hvað bærinn getur gert til að tryggja velferð dýra og við erum ánægð með það starf sem þið eruð að vinna og erum opin fyrir samstarfi og samræðum um dýravelferð.

 Helga Kristín Kolbeins

frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum

Svar Samfylkingin í Hafnarfirði

Samfylkingin í Hafnarfirði leggur áherslu á dýravelferð og vill skoða enn betur með hvaða hætti bærinn geti betur tryggt velferð dýra. Við höfum ekki formlega dýraverndunarstefnu en förum að lögum sem eiga við um velferð dýra. Við höfum hins vegar áhuga á að setja okkur slíka stefnu og munum taka það upp á flokksgrundvelli við fyrsta tækifæri.

Af gefnu tilefni má nefna að þegar ný dýraverndunarlög voru til umfjöllunar fyrr á þessu ári gerði okkar fulltrúi í Umhverfis- og framkvæmdaráði athugasemdir við eldri lög og lét gera á þeim ákveðnar breytingar. Þær breytingar vörðuðu einkum að tekin yrðu út ákvæði um aflífun villtra katta innan ákveðinna tímamarka. Um það ferli má lesa í fundargerðum bæjarins.

Kveðja frá Samfylkingunni í Hafnarfirði

Jón Grétar Þórsson formaður

Svar Framsókn og óháðir í Árborg

  1. Hver er stefna ykkar flokks hvað varðar gæludýr, vergangsdýr og villt dýr í sveitafélaginu ?

Stefna okkar er að fara eftir dýraverndunarlögum og þeim reglum sem gilda um dýrahald í sveitarfélaginu.

     2.Er flokkurinn búinn að móta sér stefnu í dýravelferðarmálum ?

Já, að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda.

Kv,
Framsókn og óháðir í Árborg.

Helgi S Haraldsson.

Svar frá Framsóknarfélagi Grindavíkur

Komið þið sæl, við ákváðum að svara þessum 2 spurningum saman.

Flokkurinn hér í Grindavík hefur ekki mótað sér stefnu í dýravelferðarmálum en erum opin fyrir því að koma á slíkri stefnu.  Við erum afar fylgjandi dýrahjálp og erum meðal annars að kynna okkur starf annara sveitarfélaga, samanber velferðaráð Kópavogs.
Við erum hrifin af ykkar starfi og opin fyrir samstarfi og samræðum um dýravelferð.

Með kærri kveðju

Framsóknafélag Grindavíkur

Bestu kveðjur

Sigurður Óli Þórleifsson

Svar BF Viðreisn Kópavogi

Okkur í BF Viðreisn er umhugað um velferð dýra, bæði gæludýra sem og þeirra sem lifa villt og á vergangi. Við viljum leyfa dýrahald í fjölbýli í húseignum á vegum Kópavogsbæjar því það þykir sannað þykir að tengsl við dýr veita fólki gleði og huggun. Við stefnum líka á að koma upp hundagerðum í bæjarfélaginu á nokkrum stöðum svo ekki þurfi að fara um langan veg til þess að leyfa besta vininum að spretta aðeins úr spori.

Við höfum ekki enn sett okkur formlega dýraverndunarstefnu en við styðjumst við lög um velferð dýra frá 2013 nr 55 og markmið þeirra, sbr., 1 grein laganna. Við vilja vinna með dýraverndunarsamtökum og félögum sem koma að dýravelferð í landinu. Samtökin Villikettir hafa unnið mikið og gott starf við að tryggja velferð katta. Bæði týndra heimiliskatta sem og villikatta, TNR er að okkar mati mannúðleg aðferð við fækkun villikatta.

Bestu kveðjur,

BF Viðreisn

Miðflokkurinn í Hafnarfirði

Heil og sæl.

Það er ótrúlega mikilvægt og þarft starf sem er unnið hjá samtökum eins og ykkar. Við í Miðflokknum erum afar fylgjandi dýravernd og dýrahjálp og teljum að það þurfi að styðja vel við þessa málaflokka. Það þarf að huga vel að vergangs- og villtum dýrum og reyna að halda áfram með og bæta það góða starf sem nú þegar er verið að vinna til að reyna að hlúa að þeim dýrum en einnig þarf að reyna að koma í veg fyrir að fleiri dýr fari á vergang. Einnig þarf að huga vel að gæludýraeigendum og viljum við m.a. koma upp skipulögðu hundasvæði með góðri aðstöðu fyrir hundaeigendur. Við höfum ekki mótað okkur beint sérstaka stefnu í dýravelferðarmálum enda flokkurinn ungur og ekki búið að fullmóta öll stefnumál enn. Hitt er annað mál að við höfum rætt þetta okkar á milli og erum við öll sammála um að þetta er eitthvað sem má ekki gleymast og þarf að hlúa að. Við værum gjarnan til í að koma í heimsókn til ykkar við tækifæri og kynna okkur betur starfsemi ykkar.

Fyrir hönd Miðflokksins í Hafnarfirði, Bjarney Grendal

Svar frá Sjálfstæðisflokknum í Grindavík

Sæl og takk fyrir skemmtilegt og fróðlegt spjall hér í Grindavík á dögunum.

Við höfum rætt þetta innan okkar raða eftir það samtal og þetta erindi ykkar. Við erum sammála um að þetta er gott starf sem þið vinnið og að við viljum stuðla að því að gert verði svona samkomulag við ykkur eins og þið hafið verið að gera við önnur sveitafélög. Þetta er mikilvægt, gott og mannúðlegt starf sem þið eruð að vinna og við viljum stuðla að því í okkar bæjarfélagi.

kv.

Vilhjálmur Árnason, kosningastjóri XD í Grindavík.

Svar frá VG í Kópavogi

Sæl og takk fyrir spurningarnar.

Hér má sjá svör Vinsti grænna í Kópavogi

  1. Hver er stefna ykkar flokks hvað varðar gæludýr, vergangsdýr og villt dýr í sveitafélaginu ? Vinstri græn eru í fararbroddi í umhverfis- og dýravernd. Í miklu þéttbýli eins og Kópavogi, er alltaf þessi fína lína milli verndar villtra dýra og friðhelgi og öryggi mannfólksins. Í Kópavogi eru auðvitað ekki refir, minnkar eða hreindýr, en hér eru mýs, rottur og villikettir og jafnvel kanínur, svo og fuglar himinsins sem bæjarbúar ( þar á meðal ég) gefa fæði um veturna. Flestir vilja verja heimkynni sín fyrir utanaðkomandi dýrum eins og rottum, sem þar að auki eru smitberar.Hvað varðar vergangsdýr, eins og villiketti, þá er auðvitað mikilvægt að koma þeim til hjálpar og virða að þarna eru lifandi verur, finna þeim skjól og heimili. Það virðist ekki vera mikið um vergangs ketti í Kópavogi og lítið verið rætt hér. Ég tel að sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu ættu að eiga samstarf um þetta málefni.
  2. Er flokkurinn búinn að móta sér stefnu í dýravelferðarmálum ? Vinstri græn er með stefnu í dýraverndarmálum, sem byggjast á mikilvægi verndar líffræðilegs fjölbreytileika. Hvað varðar heimilisdýr og vergangsdýr gildir almennt sjónarmið um mannúð.

    Kveðja, Margrét Júlía Rafnsdóttir, oddviti Vinstrí grænna í Kópavogi